Menu


Vision Trade, partners in vooruitgang

VisionTrade (VT) is een innovatie platform in oprichting bestaande uit ondernemingen uit de visserij en High Tech industrie die hun krachten hebben gebundeld om een verduurzaming van de (zee)vishandel te bewerkstelligen.

Verduurzaming en waarde creatie in het aanlandproces en afzet van (bij)vangst.


De concrete doelstellingen van VT zijn:

  • Duurzame vernieuwing in het aanlandingsproces
  • Beperken van bijvangst
  • Het creëren van transparante keteninformatie en traceerbaarheid van
    vangst t.b.v. aansluiting van ketenpartners in de visserijketen (Aanvoer, Handel,
    Verwerking, Techniek, Logistiek, Retail)
  • Het creëren van een afzetkanaal voor bijvangst
  • Het in staat stellen van de sector om snel en flexibel kunnen anticiperen op komende bijvangst regelingen

VisionTrade ontwikkeld hiervoor met ondernemers in de visserijketen samen met partners in de high Tech industrie om te komen tot concrete oplossingen.